.


Mijn RSS feed
M'n RSS feed - handig!


Super PPS’en LINKS
Schitterende
powerpoints!

Dit is echt
genieten!

Klik op elk
plaatje
afzonderlijk
En kijk vooral
op groot scherm

Klik daarvoor op:


PPS-1PPS-2PPS-3PPS-4PPS-5PPS-6
Klik op elk
plaatje
afzonderlijk
En kijk vooral
op groot scherm

Klik daarvoor op:

PPS-7PPS-8PPS-9PPS-10Klik op elk
plaatje
afzonderlijk
En kijk vooral
op groot scherm

Klik daarvoor op:


PPS-11PPS-12PPS-13PPS-14PPS-15PPS-16
Klik op elk
plaatje
afzonderlijk
En kijk vooral
op groot scherm

Klik daarvoor op:


PPS-17PPS-18PPS-19PPS-20PPS-21PPS-22PPS-23PPS-24


Klik op elk
plaatje
afzonderlijk
En kijk vooral
op groot scherm

Klik daarvoor op:


PPS-25
PPS-26PPS-27PPS-28PPS-29PPS-30PPS-31
Klik op elk
plaatje
afzonderlijk
En kijk vooral
op groot scherm

Klik daarvoor op:

PPS-32PPS-33PPS-34
Klik op elk
plaatje
afzonderlijk
En kijk vooral
op groot scherm

Klik daarvoor op:

PPS-35PPS-36PPS-37PPS-38PPS-39PPS-40PPS-41PPS-42PPS-43PPS-44PPS-45PPS-46PPS-47PPS-48PPS-49PPS-50PPS-51PPS-52
Klik op elk
plaatje
afzonderlijk
En kijk vooral
op groot scherm

Klik daarvoor op:


PPS-53PPS-54PPS-55PPS-56PPS-57PPS-58PPS-59PPS-60Eens 'n Haagse


altijd 'n Haagse

Pràcht-site!
Vlagcounter
sinds
17 maart 2012

free counters


Gekregen...

Wat is het heerlijk
te ervaren
dat ergens iemand
aan je denkt
en ongevraagd je
laat genieten
van iets waaraan
men
aandacht schenkt.

Een briefje slechts
met weinig woorden
maar met een inhoud
die het doet
'n Verhaaltje uit
het hart geschreven
waar je soms even
bij slikken moet.

Een handdruk
of een schouderklopje,
'n warme kus via de pc
Een spontane lach,
'n vriendelijk gebaar
het zijn zo van die
kleine dingen
maar groot aan waarde
voor elkaar.


De mens bezien

De mens maakt reizen
om zich te verbazen
over de hoogte
van de bergen
over de geweldige
golven van de zee,
over de lange
loop van de rivieren,
over de eeuwige kringloop
van de sterren;
en aan zichzelf gaat hij
zonder verbazing voorbij.

Augustinus

Op 22 februari 2007 zijn we getrouwd na onze hernieuwde kennismaking in november 2006.


Hieronder kun je de huwelijkstoespraak van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand lezen.

Beste Mari en Leonie.

Ik wilde graag beginnen jullie beiden van harte welkom te heten in het gemeentehuis van Landerd.
Vandaag 22 februari (2007) geven jullie officieel aan dat jullie voor altijd jullie liefde en leven met elkaar willen delen.
Ik ben heel blij dat ik als ambtenaar van de burgerlijke stand jullie huwelijk mag voltrekken. Zoals ik jullie verteld heb doe ik alleen maar de bijzondere huwelijken, maar omdat onze beide trouwambtenaren vandaag verhinderd zijn, kreeg ik jullie huwelijksstukken op mijn bureau. Omdat ik het erg prettig vind als je elkaar niet op de trouwdag voor de eerste keer ziet en ik graag een beetje wil weten wie ik in de echt ga verbinden, zoals dat zo deftig heet, heb ik jullie op Valentijnsdag- niets is toeval- gebeld voor het maken van een afspraak. Spontaan waren jullie meteen bereid te komen en toen bleek mij al heel snel dat eigenlijk wel degelijk sprake is van een bijzonder huwelijk. Ik kom daar later nog op terug, maar wil eerst overgaan tot de officiële huwelijksvoltrekking. Misschien dat dat ook bij jullie iets van de spanning wegneemt, te weten dat jullie echt met elkaar getrouwd zijn.

Ik zou jullie willen vragen op te staan en elkaar de rechterhand te geven.

Schoppema, Marius Franciscus Johannes
neem je aan tot je wettige echtgenote :
de Haan, Leonarda Henrica Cornelia

en beloof je getrouw de plichten te zullen vervullen die de wet stelt aan de huwelijkse staat ?
Wat is hierop je antwoord ?

de Haan, Leonarda Henrica Cornelia
neem je aan tot je wettige echtgenoot
Schoppema, Marius Franciscus Johannes

en beloof je getrouw de plichten te zullen vervullen die de wet stelt aan de huwelijkse staat ?
Wat is hierop je antwoord ?

Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeente Landerd in naam der wet dat jullie door het huwelijk aan elkaar bent verbonden.

Jullie kunnen weer gaan zitten om te luisteren naar het voorlezen van de akte, zodat jullie kunnen controleren of alle gegevens juist zijn.

Tekenen akte + trouwboekje.

Mari en Leonie.

Allereerst wil ik jullie van harte feliciteren met de zojuist genomen stap. Ook de aanwezige getuigen, een zus van Mari en een zus van Leonie, wil ik graag feliciteren.
Jullie zijn vandaag heel belangrijk, want zonder jullie zou dit huwelijk niet geldig zijn.
Hoewel ieder huwelijk bijzonder is, vind ik het feit dat jullie hier zo juist de huwelijksbelofte aan elkaar hebben gegeven wel heel bijzonder. Immers jullie kennen elkaar al heel lang en vonden elkaar ook al heel lang erg aardig en lief, maar ja… Leonie woonde in Den Haag en Mari bleef in Schaijk. Bovendien waren jullie neef en nicht en zeker in die tijd waren de wederzijdse ouders daar niet blij mee. Toch zal de moeder van Mari blij zijn dat Leonie haar zoon gelukkig maakt en dat zij weet dat er goed voor hem wordt gezorgd. Hoewel jullie als tieners al verliefd waren op elkaar, was het openlijk bekennen van jullie liefde niet aan de orde. Mari zorgde tot vorig jaar september voor zijn moeder, die een heel hoge leeftijd bereikte en had in feite gedacht zijn leven alleen in te vullen, maar op Amor had hij niet gerekend. Toen het contact dan weer tot stand kwam gaf het meteen een goed gevoel. Alhoewel toen Mari een eerste officiële afspraak met Leonie had, dacht hij er goed aan te doen eerst bij de cardioloog langs te gaan. (noot: grapje vanwege de hartkloppingen bij onze eerste afspraak). Het zat meteen goed tussen jullie en het leven werd een feest. Het gezegde lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen is op jullie wel heel erg van toepassing.
Het geluk straalt van jullie af.
Toen ik jullie vroeg naar elkaars goede eigenschappen antwoordde Leonie: “Mari is lief en draagt me op handen, hij heeft humor, is gevat, eigenlijk is alles leuk aan hem’, terwijl Mari antwoordde dat Leonie alles voor hem deed om het hem naar de zin te maken. Kortom jullie hebben het goed met elkaar. Met het noemen van elkaars minder goede eigenschappen hadden jullie duidelijk meer moeite. Toch zullen jullie in de loop der tijden ontdekken dat er naast heel veel overeenkomsten ook verschillen tussen jullie beiden zijn. Jullie hebben verschillende achtergronden en zullen ook verschillende dagelijkse gewoonten hebben en verschillende opvattingen over allerlei zaken. Het hebben van meningsverschillen en sterker nog conflicten wordt vaak gezien als een teken van een slechte relatie. Dat is naar mijn mening een groot misverstand, want dit kun je niet vermijden als twee mensen elkaar duidelijk maken wat ze voor zichzelf en voor elkaar willen. Meningsverschillen en conflicten zijn dan ook niet negatief. Waar het om gaat is hoe je ze oplost. Je zult over en weer de mogelijkheid moeten hebben eerlijk en open tegenover elkaar te staan en begrip op te brengen voor het standpunt van je partner al kun je hem of haar soms totaal niet volgen.

Eigenlijk vreemd, men heeft het altijd over het sluiten van een huwelijk. Dat geeft eigenlijk aan dat het gaat om een afgerond geheel, terwijl je in feite juist aan het begin staat van een nieuwe periode. Het leven neemt je bij de hand en dat heeft er toe geleid dat jullie hier samen jullie liefde bevestigen, echt voor elkaar kiezen. Jullie willen samen oud worden. Blij zijn met elkaar, blij zijn dat je elkaar hebt en het samen goed hebt is een fijne basis voor de toekomst. Jullie weten dat je niet meer alleen staat, dat jouw leven jullie leven wordt en dat de toekomst voor jullie samen open staat.

Liefde en houden van zijn begrippen die steeds in een adem worden genoemd. Wat is liefde eigenlijk ? Wat is houden van ? Eigenlijk zijn het maar rare woorden. Van die woorden waar je alle kanten mee op kunt. Ik hou van frites, van ijs en van jou. Welke geliefde voelt zich nu gevleid in een adem met een frietje te worden genoemd. Voor de liefde tussen twee mensen zou eigenlijk een heel speciaal woord moeten bestaan. Als dat woord wordt gebruikt, zit het wel goed. Onze taal wordt dagelijks verrijkt met nieuwe woorden die wij van het Engels of het Frans overnemen, maar niemand heeft nog een woord gevonden voor dat Grote Gevoel. Suggesties zijn welkom! Houden van en geluk zijn veel meer dan een mooi huis, twee auto’s voor de deur en een goed gevuld spaarvarken. Veel belangrijker is respect voor elkaar, begrip voor die ander en vooral praten met elkaar. Duidelijk zijn tegen elkaar, zeggen wat je voelt of denkt, die ander nooit in onzekerheid laten. De combinatie van het bewaren van je eigen identiteit in relatie met het opbrengen van begrip en respect voor je partner maakt het samenwonen tot een echt samenwonen. Ik en jij zijn voortaan wij!!! Ik wil graag eindigen met een gedichtje dat ik ooit ergens heb gelezen, maar waarvan de auteur mij onbekend is.

Aan mijn geliefde
Door jou is mijn leven veranderd
Ik kijk heel anders tegen de dingen aan
Alles heeft een andere betekenis gekregen

Ik wist niet dat het bestond, zoveel liefde
Verbondenheid en vertrouwen
Jij liet het me zien en daardoor ben ik
Ook meer in mezelf gaan geloven

Het is een wonder dat een persoon
Mijn leven zo heeft kunnen veranderen
Er is een nieuwe wereld voor me open gegaan

Iedere dag leer ik weer en ontdek hoe groot
Mijn liefde voor jou is
Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest
En ik ben benieuwd wat de toekomst
Ons zal brengen

Maar zo lang wij bij elkaar zijn
Weet ik zeker
Dat het heel bijzonder is…

Ik wens jullie heel, heel veel geluk!!!
Rest mij nog jullie het trouwboekje te overhandigen.

~.~.~. ~.~.~.~.~.~. ~.~.~.~.~.~. ~.~.~.~.~.~. ~.~.~.~.~.~. ~.~.~.

Tante Loe Website
KLIK op 't plaatje

Op TanteLoe.nl vind je:
PC lesjes
Plaatjes,
Humor,
Spelletjes
Links
en nog veel meer...
Mijn Fotoos
Mijn fotoos:

Te bekijken en/of te downloaden voor eigen gebruik. Klikken op het plaatje om naar Pixabay te gaan.

Super PPS’en rechts
Schitterende
powerpoints!

Dit is echt
genieten!

Klik op elk
plaatje
afzonderlijk
En kijk vooral
op groot scherm

Klik daarvoor op:


PPS-61PPS-62


Klik op elk
plaatje
afzonderlijk
En kijk vooral
op groot scherm

Klik daarvoor op:
PPS-63PPS-64PPS-65PPS-66PPS-67PPS-68PPS-69PPS-70PPS-71PPS-72PPS-73PPS-74Klik op elk
plaatje
afzonderlijk
En kijk vooral
op groot scherm

Klik daarvoor op:


PPS-75PPS-76PPS-77PPS-78PPS-79PPS-80PPS-81PPS-82PPS-83PPS-84PPS-85PPS-86PPS-87PPS-88PPS-89PPS-90PPS-91Klik op elk
plaatje
afzonderlijk
En kijk vooral
op groot scherm

Klik daarvoor op:


PPS-92PPS-93PPS-94PPS-95PPS-96PPS-97PPS-98PPS-99PPS-100PPS-101PPS-102PPS-103PPS-104

Fear
is the
little
dark room
where
negatives
are developped
Gandhi uitsprakenNee zeggen vanuit
je diepste overtuiging
is beter dan ja zeggen
om te behagen,
of erger nog,
om moeilijkheden
te vermijden.

- Mahatma Gandhi
Klik op de puzzel…
Recente reacties


Peace

It does not mean
to be in a place
where there is
no noise,
no trouble
or hard work,
it means to be
in the midst
of those things
and still be calm
in your heart.


De-Geeft-Goed-
Gevoel-Knop
Klik op 't plaatje
WorldWideBlessing*LET OP*

Bovenaan
deze pagina
bij de link
van de lesjes
staat nu
de uitleg over
tuben,
animaties
en PSP

Choose...

To live by choice
not by chance;
To make changes
not excuses
To be motivated
not manipulated
To be useful
not used
To excel
not compete

I choose
self esteam
not self pity.
I choose to listen
to the inner voice
not the random
opinion of others.
Sometimes
each day is a battle
so we try to make
each day a victory
one day at a time...

"Unknown"
Kaart trekken
Trek Hier
Een Kaart

Mooie
Osho Zen
kaarten...
↓↓↓
E-mailadres:
tanteloe@gmail.com
Ik antwoord
niet elke dag!
Klik op 't plaatje
Scroll down
Heel veel keuze
muziek
filmpjes
Wanneer je op de wereldbol klikt, kun je zien waar de lezers van m'n weblog vandaan komen. Klikken op 2D weergave
Lichtjes
Lichtje voor iedereen die verdriet heeft...
of ziek is

Steek hier zelf
een kaarsje op


Be kinder
than necessary
because everyone
you know
is fighting
some kind of battle.
Archief


Klik op 't plaatje

♪ ♫ ♪Lekker radio luisteren...


een lach en een traan

No smile
is as beautiful
as the one
that struggles
through tearsHope

Hope is the thing
with feathers
That perches
in the soul,
And sings the tune
--without the words,
And never stops
at all

Emily Dickinson

Hoop is 'n ding
met veren
dat neerstrijkt
in de ziel...